QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi năm 2022

Ngày 25/5/2022 Sở LĐ-TB&XH ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi năm 2022 với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH kinh doanh sâm Quảng Nam, số tiền trúng thầu là 668.800.000 đồng

Tin liên quan