QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua phôi, khung bằng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi năm 2022

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua phôi, khung bằng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi năm 2022

Ngày 25/5/2022 Sở LĐ-TB&XH ban hành Quyết định số 169/QĐ-LĐTBXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua phôi, khung bằng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi năm 2022, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tấn Toàn Phát, số tiền trúng thầu là 126.834.000 đồng

Tin liên quan