QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quà hiện vật thờ cúng liệt sĩ, thăm gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quà hiện vật thờ cúng liệt sĩ, thăm gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Ngày 30/12/2022 Sở LĐ-TB&XH ra Quyết định chỉ định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quà hiện vật thờ cúng liệt sĩ, thăm gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, giá đơn vị trúng thầu 30.933.753.000 đồng với số lượng 63.519 suất để Lãnh đạo tỉnh thăm gia đình chính sách, NCC nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tin liên quan