Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quà hiện vật thờ cúng liệt sĩ, thăm gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quà hiện vật thờ cúng liệt sĩ, thăm gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Ngày 30/12/2022 Sở LĐTBXH ban hành QĐ số 505/QĐ-LĐTBXH ề việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quà hiện vật thờ cúng liệt sĩ, thăm gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đơn vị trúng thầu là Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng, giá trúng thầu 30.933.753.000 đồng

Tin liên quan