Quảng Nam: Lập Kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong năm 2023

Quảng Nam: Lập Kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong năm 2023

Tỉnh Quảng Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ luôn là chiến trường ác liệt, đã có hàng ngàn người con ưu tú của mọi miền Tổ quốc công tác, chiến đấu và anh dũng hy sinh trên chiến trường Quảng Nam. Sau ngày đất nước thống nhất đến nay, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được khoảng trên 62.000 hài cốt liệt sĩ về an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh, trong số đó có nhiều mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin (họ tên, năm sinh, quê quán, cấp bậc, chức vụ; đơn vị; thời gian hy sinh). 

Để tạo Ngân hàng zen phục vụ cho việc giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, năm 2023 kết hợp với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh lập Kế hoạch gửi Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lấy 3.556 mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin hiện đang an táng tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Đợt 2) được nâng cấp, cải tạo năm 2023 trong đó tổ chức lấy mẫu trước 1.680 mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn. Thời gian dự kiến từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023.

Việc lấy mẫu lần này đảm bảo cho việc xét nghiệm AND, lưu giữ và bảo quản mẫu ADN các liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Ngân hàng ADN liệt sĩ cả nước có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tra cứu, đối chiếu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ nhằm xác định danh tính liệt sĩ, giúp thân nhân tìm được phần mộ và đưa các anh trở về với quê hương, gia đình trong thời gian đến./.

Tin liên quan