Tổ chức Tuyên truyền, đối thoại thực hiện chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh năm 2023

Tổ chức Tuyên truyền, đối thoại thực hiện chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh năm 2023

Xác định công tác tuyên truyền, đối thoại chính sách người có công là một trong những nhiệm vụ quan trọng, qua đối thoại sẽ tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; cung cấp, phổ biến chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng; giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp của người có công trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông qua công tác đối thoại trực tiếp về thực hiện chính sách người có công với cách mạng để nhân dân, người có công, thân nhân người có công biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện, đồng thời nhằm đảm bảo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến chính sách người có công được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, kịp thời. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác người có công năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã ban hành kế hoạch số 23/KH-LĐTBXH ngày 15/3/2023 về việc tổ chức hội nghị Tuyên truyền, đối thoại thực hiện chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó, năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức 12 điểm đối thoại chính sách người có công tại 7 huyện, thị xã, thành phố: Tiên Phước, Núi Thành, Đại Lộc, Duy Xuyên, Hội An, Quế Sơn và Điện Bàn. Tại mỗi điểm đối thoại sẽ tổ chức Cụm liên xã với các thành phần: Đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN xã; Đại diện lãnh đạo các ban ngành, hội đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn; Người có công với cách mạng và thân nhân./.

 

 

Tin liên quan