Tổ chức Tuyên truyền, đối thoại thực hiện chính sách người có công với cách mạng tại Đại Lộc, Tiên Phước và Hội An

Thực hiện Kế hoạch kế hoạch số 23/KH-LĐTBXH ngày 15/3/2023 ngày Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc tổ chức hội nghị Tuyên truyền, đối thoại thực hiện chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh năm 2023

 

Theo đó, từ ngày 06-07/4/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức 04 điểm đối thoại chính sách người có công tại 3 huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Tiên Phước và  Hội An. 

Tại các điểm đối thoại các huyện tổ chức Cụm liên xã với các thành phần: Đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN xã; Đại diện lãnh đạo các ban ngành, hội đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn; Người có công với cách mạng và thân nhân; tại 4 điểm đối thoại đã có trên 720 đại biểu tham dự.