Tuyên truyền phòng, chống mua bán người năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch 1522/KH-UBND ngày 17/3/2023, theo đó để tập trung công tác phòng ngừa bị mua bán đối với nhóm có nguy cơ cao ở các địa phương có người đồng bào thiểu số sinh sống, có điều kiện kinh tế khó khăn, từ ngày 13 - 18/4/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức tuyên tuyền tại 04 trường trung học phổ thông trên địa bàn các huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn và Nam Giang; với hơn 2.300 giáo viên và học sinh tham dự.

          Nội dung các lớp tuyên truyền tập trung phổ biến kiến thức về pháp luật, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua, bán người hiện nay; trang bị các kỹ năng cần thiết để phòng, tránh cho các em học sinh. Tại các buổi tuyên truyên, các em học sinh đã tham gia trao đổi, sắm vai giả định một cách sôi nổi, sát với thực tế và phù hợp với lứa tuổi.

          Việc tổ chức các lớp tuyên truyền dành cho các em học sinh trung học phổ thông là hết sức cần thiết và thiết thực, qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa, không để xảy ra tình trạng bị mua, bán trong độ tuổi này trên địa bàn. 

          Nhìn chung các lớp tuyên truyền đã đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

 

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (xã La Dêê, huyện Nam Giang)

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại Trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn)

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại Trường PTDTNT Nước Oa (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My)