Tuyên truyền dự phòng nghiện ma tuý cho học sinh, sinh viên trên địa bàn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1404/KH-UBND ngày 15/3/2023 về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh năm 2023. Để tăng cường công tác dự phòng nghiẹn ma tuý cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, từ ngày 20/4/2023 đến ngày 15/5/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý tại Đại học Quảng Nam và một số trường Trung học phổ thông trên địa bàn các huyện Tiên Phước, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn; với hơn 4.500 học sinh, sinh viên tham dự.

          Tại các buổi tuyên truyền, các thầy, cô, học sinh, sinh viên ở các trường đã được báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma tuý, các quy định việc xử lý đối với người sử dụng trái phép chất ma tuý, người nghiện ma tuý; cung cấp các kiến thức về những loại ma tuý phổ biến hiện nay, và việc sử dụng các loại thuốc lá điện tử gây nguy hại, bản chất và tác hại của tệ nạn nghiện ma tuý đối với con người; hướng dẫn các kỹ năng để phòng, chống, đối phó đối với những tình huống lôi kéo, ép buộc sử dụng ma tuý của bọn tội phạm ma tuý.

          Nhìn chung qua các lớp tuyên truyền các thầy, cô, học sinh, sinh viên của các trường đã được cung cấp kiến thức, thông tin sâu liên quan đến lĩnh vực phòng, chống ma tuý, góp phần nâng cao nhận thức, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng, từng bước kiểm soát không để phát sinh các trường hợp sử dụng trái phép chất ma tuý, nghiện nghiện ma tuý trong độ tuổi học sinh, sinh viên trên địa bàn.

 

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn)