Tập huấn công tác trẻ em cho đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn, Hiệp Đức, Quế Sơn, Nông Sơn

Ngày 16,17,18/5/2023, Sở Lao động -TB&XH tổ chức tập huấn quản lý ca, quy trình quản lý trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, ngược đãi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho 442 cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản tại 07 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn, Hiệp Đức, Quế Sơn, Nông Sơn (Huyện Bắc Trà My: 74 cộng tác viên, Huyện Nam Trà My: 61 cộng tác viên, Huyện Tiên Phước: 86 cộng tác viên, Huyện Phước Sơn: 66 cộng tác viên dân số, Huyện Hiệp Đức: 53 cộng tác viên, Huyện Quế Sơn: 74 cộng tác viên, Huyện Nông Sơn: 29 cộng tác viên).

            Tham dự lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị các kiến thức, nội dung trọng tâm về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2023; một số nội dung cơ bản, hướng dẫn thực hiện các bước quy trình về hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy trình phối hợp, hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; hướng dẫn kỹ năng lập hồ sơ quản lý trường hợp, kỹ năng lưu trữ thông tin, hướng dẫn ghi sổ theo dõi trẻ em trong gia đình; chia sẻ, trao đổi với đại biểu về các vấn đề liên quan đến thực hiện quy trình quản lý trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, ngược đãi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

 Một số hình ảnh về  các lớp tập huấn:

Hình ảnh tập huấn tại  huyệnTiên Phước

Hình ảnh tập huấn tại huyện Bắc Trà My