Thành phố Hội An tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2023

Sáng 29/6, UBND TP.Hội An tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2023 với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”. Tham gia diễn đàn có gần 100 trẻ em đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, trẻ em Hội An thể hiện thông điệp, ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng về các vấn đề đã trao đổi, thảo luận

Tại diễn đàn, trẻ em các xã phường được chia thành 5 nhóm để trao đổi, thảo luận về các vấn đề gồm trẻ em tham gia phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống, giảm thiểu tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông;

bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; trẻ em tham gia phòng, chống biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai; phòng, chống tình trạng trẻ em lao động trái pháp luật.

Trẻ em Hội An tham gia đối thoại, bày tỏ ý kiến với lãnh đạo thành phố về các vấn đề được các em quan tâm

Dịp này, trẻ em TP.Hội An cũng tham gia đối thoại, kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung mà các em quan tâm như vấn đề áp lực học tập, bạo lực học đường, sân chơi cho trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng… Đại diện lãnh đạo thành  phố và các cơ quan, đơn vị đã trao đổi, giải đáp các ý kiến của trẻ em.

Diễn đàn trẻ em TP.Hội An năm 2023  được tổ chức nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em đóng góp ý kiến của mình vào các vấn đề liên quan đến trẻ em. 

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức kinh tế, xã hội, cộng đồng dân cư, gia đình và bản thân trẻ em về quyền của trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em. 

Tin liên quan