Tham vấn dự phòng nghiện; hỗ trợ điều trị cai nghiện và hoà nhập cộng đồng cho người nghiện ma tuý, năm 2023

Nhằm tăng cường các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2023 theo tinh thần chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại các Kế hoạch số 1404/KH-UBND ngày 15/3/2023; Kế hoạch số 3229/KH-UBND ngày 26/5/2023, từ ngày 09/6/2023 đến ngày 06/7/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 05 lớp tham vấn dự phòng nghiện; hỗ trợ điều trị cai nghiện và hoà nhập cộng đồng cho người nghiện ma tuý tại các huyện, thị xã Điện Bàn, Phú Ninh, Quế Sơn, Tiên Phước và tại Cơ sở cai nghiện ma tuý Quảng Nam; thành phần tham dự các lớp tham vấn là các học viên đang cai nghiện ở Cơ sở Cai nghiện ma tuý; cán bộ Công an, Y tế, LĐ-TB&XH, MTTQVN, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Trưởng các thôn, khối phố, người sử dụng trái phép chất ma tuý, người nghiện, gia đình người nghiện ma tuý và người dân trên địa bàn các huyện, thị xã.

Tại các lớp tham vấn, báo cáo viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phổ biến các kiến thức về ma túy, bản chất, tác hại của nghiện ma tuý đối với con người, gia đình, cộng đồng và xã hội; giới thiệu, hướng dẫn một số phương pháp điều trị cai nghiện ma tuý; trang bị những kỹ năng đề phòng, đối phó đối với những tình huống bị lôi kéo, ép buộc sử dụng ma tuý, hỗ trợ hoà nhập cộng đồng.

Nhìn chung các lớp tham vấn đã đạt mục tiêu đề ra, góp phần đẩy mạnh công tác dự phòng nghiện, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ điều trị cai nghiện tại gia đình và cộng đồng tại một số địa phương có tình hình tệ nạn ma tuý phức tạp và có nhiều người nghiện ma tuý.

Quang cảnh lớp tham vấn tại Cơ sở cai nghiện ma tuý Quảng Nam