Tham vấn dự phòng bị mua bán người và hướng dẫn một số kỹ năng phòng, ngừa

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa mua bán người trên đại bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 1522/KH-UBND ngày 17/3/2023 và nhằm tăng cường các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tham vấn dự phòng bị mua bán người và hướng dẫn một số kỹ năng phòng, ngừa tại một số địa phương miền núi có điều kiện kinh tế khó khăn, có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống, cụ thể tổ chức tại các huyện Nam Giang, Hiệp Đức, Nam Trà My.

Thành phần mời tham dự gồm có Công an, LĐ-TB&XH; Phụ nữ; Đoàn thanh niên, trưởng các thôn, khối phố, nạn nhân bị mua bán, người có nguy cơ cao (phụ nữ, trẻ em gái, lao động phổ thông đi làm ở địa phương khác,…), gia đình của các đối tượng và người dân trên địa bàn ở các địa phương; với khoảng hơn 400 người tham dự.

Tại các lớp tham vấn, báo cáo viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thông tin về tệ nạn mua bán người trên thế giới, ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh; cách nhận diện, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người hiện nay; phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người, các chính sách, chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về; hướng dẫn xây dựng kế hoạch, thông tin về các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn; trang bị các kỹ năng cần thiết để tiếp cận, can thiệp hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân; tư vấn hỗ trợ tâm lý và hướng dẫn một số kỹ năng phòng ngừa bị mua bán và tái bị mua bán cho các đối tượng.

Nhìn chung các lớp tham vấn đã đạt mục tiêu đề ra, đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và người dân trên địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Đống chí Lưu Thị Bích Ngọc- Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH phát biểu tại lớp tham vấn tại xã Cà Dy, huyện Nam Giang

Quang cảnh lớp tham vấn tại xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức

Tin liên quan