Tỉnh Quảng Nam tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2023

Căn cứ Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em; thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tại Công văn số 123/TE-PTTG ngày 21/3/2023 về việc hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2023. Ngày 28/7, UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Nam 2023 với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em” với sự tham gia của 114 em thiếu nhi đại diện cho hơn 360 nghìn trẻ em toàn tỉnh.

             Diễn đàn là dịp để trẻ em nói lên tiếng nói, bày tỏ ý kiến, nêu lên quan điểm và các kiến nghị của mình vào các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em tại địa phương. Đồng thời cũng là dịp để các nhà quản lý, lãnh đạo các cấp, các ngành và địa phương hiểu được tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của trẻ em, từ đó tìm ra những biện pháp, giải pháp, đưa ra các chương trình, kế hoạch nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em, tạo môi trường lành mạnh để trẻ em được sống, được vui chơi, học tập và phát triển toàn diện. 

             Diễn đàn trẻ em được tổ chức thành 02 phiên: Phiên thảo luận nhóm và Phiên gặp mặt, đối thoại với trẻ em. 

            Sáng 28.7, khai mạc Diễn đàn và tổ chức cho trẻ em thảo luận nhóm theo 05 chủ đề :“Trẻ em tham gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”; “Trẻ em tham gia phòng, chống, giảm thiểu tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông”; “Trẻ em tham gia bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng”;  “Trẻ em tham gia phòng, chống biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai”;  “Trẻ em tham gia phòng, chống tình trạng trẻ em lao động trái quy định của pháp luật”. Trẻ em đã tích cực thảo luận, trao đổi sôi nỗi, đã đưa ra nhiều thông điệp với sự thể hiện sinh động và sáng tạo bằng nhiều hình thức khác nhau, phản ánh thực tế các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em tại địa phương. 

            Một số hình ảnh khai mạc Diễn đàn và phiên thảo luận nhóm tại Diễn đàn trẻ em năm 2023:

Đ/c Lưu Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH phát biểu khai mạc Diễn đàn

Các đoàn nhận cờ lưu niệm của Ban Tổ chức

Trẻ em tham gia Diễn đàn nhận quà của nhà tài trợ