Phóng sự mua bán người: Ai cũng có thể là nạn nhân bị mua bán

Để tăng cường các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Công văn số 4399/UBNDNCKS ngày 07/7/2023; hướng dẫn của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tại Công văn số 314/PCTNXH-HTNNBMB ngày 07/7/2023 và thực hiện Chương trình công tác năm 2023 trên lĩnh vực phòng, chống mua bán người, Sở LĐ- TB&XH phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam xây dựng và phát sóng phóng sự về nội dung công tác phòng, ngừa và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua với tiêu đề “Ai cũng có thể là nạn nhân bị mua bán”

Phóng sự phản một phần nào về thực trạng tệ nạn mua bán người trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; với chiêu thức tuyển dụng lao động, dụ dỗ với những lời hứa “việc nhẹ lương cao” đã lừa gạt nhiều người dân sinh sống ở vùng sâu vùng xa, có điều kiện kinh tế khó khăn và họ đã trở thành những nạn nhân bị mua bán sang nước khác để làm nô lệ tình dục, sinh con ngoài ý muốn, bị giam giữ, đe doạ, phải sống một cuộc sống tăm tối, không biết ngày trở về.

Phóng sự cũng đã cho thấy sự quan tâm của tỉnh đối với công tác phòng, ngừa mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trong đó đặc biệt quan tâm đến đối tượng có nguy cơ cao (phụ nữ, trẻ em gái,..) tập trung đối với các địa phương miền núi, nơi có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống; công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán đạt được nhiều kết quả, tất nạn nhân khi trở về địa phương đều được quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện sinh kế, hoà nhập được với cộng đồng.

Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của toàn xã hội.

Link xem phóng sự: https://qrt.vn/truyen-hinh/phong-su-mua-ban-nguoi-ai-cung-co-the-la-nan-nhan/

Tin liên quan