Tham vấn dự phòng mua bán người và hướng dẫn một số kỹ năng phòng, ngừa tại một số địa phương, năm 2023

Nhằm tăng cường công tác dự phòng mua bán người để hạn chế phát sinh những trường hợp mới; thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên lĩnh vực phòng, chống mua bán người, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội một số lớp tham vấn “Dự phòng mua bán người và hướng dẫn một số kỹ năng phòng, ngừa” tại một số xã thuộc các huyện Nam Giang, Nam Trà My, Hiệp Đức. Thành phần mời tham dự các lớp tham vấn là lãnh đạo UBND, cán bộ làm công tác phòng, chống mua bán người (công an, LĐ-TB&XH; Phụ nữ; Đoàn thanh niên;….); trưởng các thôn, khối phố; gia đình nạn nhân; người có nguy cơ cao và gia đình của họ (phụ nữ, trẻ em gái; người thất nghiệp; lao động phổ thông đi làm ở địa phương khác; gia đình khó khăn, thuộc hộ nghèo;… ) và người dân trên địa bàn các xã; với hơn 450 người tham dự.

Các lớp tham vấn đã góp phần nâng cao nhận thức về tệ nạn mua bán người cho người dân ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, có nguy cơ bị dụ dỗ trở thành nạn nhân bị mua bán; nâng cao hiệu quả đối với công tác phòng, ngừa.