Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ VII năm 2023 - Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em

Từ ngày 05 – 08/8/2023, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ VII với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”. Diễn đàn trẻ em quốc gia là hoạt động để đại diện trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em hoặc để các cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề có liên quan đến trẻ em. Tham gia Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ VII có 188 trẻ em đại diện cho trẻ em của 43 tỉnh, thành phố, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, Hội người Mù Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, các Làng trẻ em SOS các tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại phiên Khai mạc Diễn đàn trẻ em ngày 06/8/2023, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà mong muốn các em sẽ tự tin bày tỏ những sáng kiến, mô hình tốt, cách làm hay mà trẻ em cả nước đã thực hiện để chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh hơn; bày tỏ những ý kiến, nguyện vọng để chính quyền các cấp, thầy cô giáo, cha mẹ, gia đình tạo mọi điều kiện để phát huy tinh thần trẻ em cùng tham gia để giải quyết những vấn đề liên quan từ góc nhìn và bổn phận của trẻ em.