Gặp mặt Trẻ khuyết tật nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8)

Sáng ngày 10.8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức gặp mặt Trẻ khuyết tật nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam nhằm mục đích thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, hội, đoàn thể, các tổ chức xã hội đối với trẻ em khuyết tật. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh nói riêng. Kêu gọi sự chung tay góp sức của toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện hơn. Đồng thời tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật được giao lưu, vui chơi nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.