Hội nghị tập huấn can thiệp và hỗ trợ tâm lý cho người bán dâm bị bạo lực tình dục năm 2023

          Thực hiện Kế hoạch số 1405/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2023; Chương trình công tác năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, ngày 25/10/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn can thiệp và hỗ trợ tâm lý cho người bán dâm bị bạo lực tình dục cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Thành phần cụ thể, gồm có: lãnh đạo và cán bộ phòng ban phụ trách công tác liên quan đến phòng, chống mại dâm của Sở Y tế, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác liên quan lĩnh vực phòng, chống mại dâm của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đội trưởng và thành viên phụ trách công tác phòng, chống mại dâm của Đội kiểm tra liên ngành huyện, thị xã, thành; cán bộ làm công tác tư vấn của Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam; cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn, Quế Sơn, Duy Xuyên, Núi Thành, Thăng Bình, Đại Lộc, Tiên Phước; số lượng đại biểu tham dự trên 250 người.

          Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu được thông tin về tệ nạn mại dâm trên địa bàn; hướng dẫn xử lý các vi phạm về phòng, chống mại dâm, thành lập và tổ chức hoạt động cho Đội kiểm tra liên ngành các cấp; phổ biến các kiến thức liên quan đến các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (viêm gan A,B,C; HPV; lậu; giang mai; sùi mào gà; HIV/AIDS …); trang bị các kỹ năng cần thiết để tiếp cận, can thiệp tâm lý, hỗ trợ đối với người bán dâm khi bị bạo lực tình dục.

          Nhìn chung, Hội nghị tập huấn đã hoàn thành mục tiêu đề ra, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mại dâm; nâng cao hiệu quả hoạt động cho Đội kiểm tra liên ngành các cấp; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm ở cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tin liên quan