Thông báo mời đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thông báo mời đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

         Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-LĐTBXH ngày 14/7/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức trực tiếp tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam hỗ trợ tổ chức 05 lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 3) tại 03 doanh nghiệp, như sau:

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

Số lớp

Số người tham dự huấn luyện

01

Công ty Cổ phần Đồng Tâm - Miền Trung

Lô 03 KCN Điện Nam-Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Sản xuất gạch men

03

150

02

Công ty TNHH (Việt Nam) Cheng Shing Piston

Lô 2, KCN Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Sản xuất Piston

01

50

03

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy Lợi Quảng Nam

Số 3 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Quản lý, khai thác các công trình thủy lợi

01

46

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thông báo mời đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động với các điều kiện, nội dung sau:

         1. Có giấy chứng nhận đủ kiều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp (Hạng C).

        2. Có nội dung, chương trình, tài liệu, người huấn luyện phù hợp với đối tượng huấn luyện tại các ngành nghề, sản xuất kinh doanh nêu trên và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

        3. Có kinh nghiệm tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (thể hiện tại hồ sơ năng lực).

       4. Kinh phí huấn luyện: 17.000.000đ/lớp (50 người) x 05 lớp = 85.000.000đ (có dự kiến nội dung chi phí của 01 lớp huấn luyện kèm theo)  thanh toán theo thực tế số người tham gia huấn luyện/lớp.

       5. Địa chỉ nhận hồ sơ chào giá: Phòng Lao động – Việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: 11 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Số điện thoại: 02353.831090). Hồ sơ nhà thầu chào giá gồm báo giá và 01 bộ hồ sơ năng lực kèm theo.

       6Thời điểm kết thúc nhận báo giá: 16 giờ 30 ngày 24 tháng 11 năm 2023. 

       Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam trân trọng kính mời các đơn vị tham gia chào hàng theo đúng yêu cầu nêu trên./.

       Đính kèm: Kế hoạch số 70/KH-LĐTBXH; Dự toán; Thư mời

Tin liên quan