Làm gì khi em bị mạo danh trên mạng xã hội ???

Điều 29. Luật An ninh mạng quy định: Trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia trên mạng xã hội.