Hội Hỗ trợ gia đình đình sĩ Việt Nam làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Để chuẩn bị các điều kiện thành lập Văn phòng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tại tỉnh Quảng Nam, sáng ngày 04/4/2024 Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam. Đây là phiên làm việc thứ hai giữa Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.