Tuyên truyền phòng ngừa mua bán người cho học sinh một số trường trên địa bàn huyện Duy Xuyên - Đông Giang - Tiên Phước

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh tại Kế hoạch số 1578/KH-UBND ngày 7/3/2024 về thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2024; Căn cứ Chương trình công tác năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; Từ ngày 13/5 đến ngày 17/5/2024 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền phòng ngừa mua bán người cho học sinh trường Trung học Phổ thông, Trung học cơ sở ở các huyện Duy Xuyên (Trường Hồ Nghinh ở xã Duy Thành), huyện Đông Giang (trường Kim Đồng ở xã Ba), huyện Tiên Phước (trường Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh ở thị trấn Tiên Kỳ); theo đó có hơn 1228 học sinh tham dự.

Tại các buổi tuyên truyền, học sinh ở các trường được nghe đồng chí Lưu Thị Bích Ngọc – Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh cung cấp thông tin về tệ nạn mua bán người hiện nay ở trên thế giới, ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; phổ biến một số quy định của Luật phòng, chống mua bán người; cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; trang bị các kỹ năng phòng tránh bị mua bán; cung thông tin về đường dây nóng quốc gia 111, tổng đài của tỉnh 18001581 hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Các lớp tuyên truyền được các thầy, cô và học sinh nhà trường hưởng ứng tích cực, tham dự đông đủ; thông qua các lớp tuyên truyên góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức về phòng, chống mua bán người cho nhóm người có nguy cơ cao, nhóm người trong độ tuồi học sinh trên địa bàn tỉnh. Các lớp tuyên truyền đã được được mục tiêu đề ra.