Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024)

Quảng Nam: Chuẩn bị tốt cho công tác Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024)

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư khóa XII, Chương trình số 12-CTr/TU ngày 29/9/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam, Kế hoạch số 914/KH-UBND ngày 22/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định đối tượng, mức thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Ngày 23 tháng 5 năm 2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 3750/KH-UBND về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2024) với mục đích tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm đến thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; thông qua các hoạt động Kỷ niệm thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với người có công; tiếp tục chỉ đạo và tăng cường việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân; đẩy mạnh phong trào thi đua “xã, phường làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng với Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người có công. Với các hoạt động chủ yếu: 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về sự hy sinh, cống hiến của các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, làm tốt công tác vận động, huy động nguồn lực để chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh của địa phương mở các chuyên mục để tiếp tục tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực người có công với cách mạng. 

 Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về Ưu đãi người có công với cách mạng và các Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, số 55/2021/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các chính sách ưu đãi khác; iếp tục rà soát, giải quyết những trường hợp chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chế độ ưu đãi, đảm bảo tất cả người có công với cách mạng được thụ hưởng các chế độ ưu đãi đúng theo quy định; thực hiện tốt việc điều dưỡng cho Người có công và thân nhân người có công theo quy định; tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025 từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố và nguồn vận độnghợp pháp khác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đồng thời phát hiện đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi trong việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng; Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ quê hương tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và các Tượng đài, Nhà bia, Khu tưởng niệm … các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; tổ chức thăm, tặng quà các đơn vị,Trung tâm phục vụ, chăm sóc các đối tượng người có công và một số gia đình chính sách tại các địa phương.

 Tổ chức kiểm tra, chỉnh trang và vệ sinh tất cả các công trình ghi công liệt sĩ (Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm, Đền thờ liệt sĩ và Nhà bia ghi tên liệt sĩ...) trên địa bàn tỉnh đảm bảo sạch đẹp, tôn nghiêm có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc. Tạo điều kiện cho nhân dân và thân nhân liệt sĩ đến thăm, viếng mộ liệt sĩ; tiếp tục tìm kiếm và vận động nhân dân phát hiện phần mộ liệt sĩ để quy tập hài cốt liệt sĩ về an táng trong nghĩa trang liệt sĩ.

Triển khai thực hiện Đề án cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sĩ theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29/9/2021  của HĐND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-HĐND của HĐND tỉnh nhằm đảm bảo nghiệm thu đúng tiến độ các công trình ghi công liệt sĩ trước ngày 24 tháng 3 năm 2025 để kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương.

Tiếp tục phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” vận động các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia thực hiện tốt 5 chương trình chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ như: tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, ổn định đời sống thương bệnh binh nặng, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thân nhân liệt sỹ già yếu, cô đơn, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu con liệt sỹ mồ côi.

Qua đó, góp phần giáo dục về truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của các thế hệ đi trước, sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công nhất là đối với thế hệ trẻ. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công năm 2024 trên tất cả các lĩnh vực. Điều đó thể hiện tính ưu việt của chế độ, sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với người có công với cách mạng, ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước./.

Tin liên quan