Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH: Giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong quản lý Nhà nước

Đó là một trong những nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ LĐ-TB&XH mới đây về những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất.

Chỉ thị 14/CT- TTg của Thủ tướng về Khuyến học: Tạo điều kiện để các cở sở GDNN giảng dạy văn hóa phổ thông

Chỉ thị số 14/CT- TTg về Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 đã phân công rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ những vướng mắc, ách tắc, tạo điều kiện để các loại hình đào tạo, các cấp đào tạo liên thông một cách thuận lợi, phát triển xã hội khuyến học, khuyến tài thật sự.

Thành lập Trường Cao đẳng Quảng Nam

Trường Cao đẳng Quảng Nam sẽ là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu lao động của thị trường trên địa bàn tỉnh và trên cả nước.