Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Ngày 06/9/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BLĐTBXH về Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/10/2022.

Quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng

Ngày 30/8/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BLĐTBXH về Quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2022.

Khai mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII - Năm 2022

Sau thời gian chuẩn bị, vào sáng ngày 10/10/2022, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở 2), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ Khai mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII - Năm 2022. Hội thi sẽ diễn ra trong thời gian 05 ngày, từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022.

Quy định về công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày 30/8/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BLĐTBXH có 05 chương, 19 điều quy định các nội dung về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thông tư số 14/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2022. Tại Chương IV của Thông tư số 14/2022/TT-BLĐTBXH có 03 điều quy định về công tác hỗ trợ khởi nghiệp.

Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giảng viên, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho cán bộ, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổng kết Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam năm 2022

Về kết quả của Hội thi cấp tỉnh và chuẩn bị tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII - Năm 2022.

KHAI MẠC HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ VI - NĂM 2022

Hội thi diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 01 đến ngày 04/8/2022) tại Trường Cao đẳng Quảng Nam (cơ sở số 224 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ, Quảng Nam)

Đang diễn ra các hoạt động của Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ VI - Năm 2022

Ngày thứ nhất: Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ VI - Năm 2022

Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ VI - Năm 2022

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ VI - Năm 2022