Thu hút đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp: Tăng tốc từ chính sách

Theo số liệu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay số lượng trường nghề tư thục chiếm khoảng 30% tổng trường nghề trên cả nước.