Chính phủ chỉ thị: Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động qua đào tạo nghề

Theo chỉ thị của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, địa phương phải khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động qua đào tạo nghề, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.