Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 31/3/2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành Công văn số 724/TCGDNN-HSSV về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Đề xuất miễn, giảm học phí cho sinh viên trường nghề bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Bộ LĐ-TBXH đề xuất giảm 15-20% học phí trong năm 2020 cho toàn bộ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để chia sẻ gánh nặng với người học góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Tổng cục GDNN hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo

Ngày 17/3, Tổng Cục GDNN đã ban hành Công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ về hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc sẽ tổ chức vào tháng 8 tại Bình Định

Nhằm đẩy mạnh phong trào và nâng cao chất lượng phát triển giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong nhà trường, Bộ LĐ-TBXH vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội thao thể dục, thể thao và Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2020.