Triển khai thực hiện Văn bàn hợp nhất số 2513/VBHN-BLĐTBXH ngày 03/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Triển khai thực hiện Văn bàn hợp nhất số 2513/VBHN-BLĐTBXH ngày 03/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu lực quản lý về Giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) Việt Nam có mạng lưới khá lớn, bao phủ khắp cả nước với đa dạng loại hình và cơ quan chủ quản. Đến nay, cả nước có 1.905 cơ sở GDNN (408 trường cao đẳng, 440 trường trung cấp và 1.057 trung tâm GDNN, trung tâm GDNN-GDTX). Trong đó cơ sở GDNN công lập chiếm 63,9%; cơ sở GDNN tư thục chiếm 35,6%; cơ sở GDNN có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 0,05%. Theo cơ quan chủ quản: cơ sở GDNN thuộc Bộ, ngành quản lý chiếm 8,4% và cơ sở GDNN thuộc địa phương quản lý chiếm 83,8%; cơ sở GDNN thuộc các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty, tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân chiếm 7,8%.

Hỗ trợ người sử dụng lao động

Ngày 3/8, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) ban hành Kế hoạch số 1681/TCGDNN-ĐTTX về việc hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TBXH) vừa ban hành "Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19". Đây là một trong những nỗ lực đưa chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg vào cuộc sống.

về việc Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định, Đề án chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đơn vị nào chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện tái đào tạo nghề cho lao động?

Hiện nay, các đơn vị đang triển khai gói tái đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68. Để thực hiện nội dung này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có quyết định, quy định trách nhiệm kiểm tra, theo dõi của từng đơn vị.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Đẩy nhanh hỗ trợ, người dân chờ đợi từ lâu rồi"

"Trong triển khai NQ 68/NQ-CP, nhiều địa phương đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ, như: Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa… So với tiến độ thực hiện NQ 42/NQ-CP là bước tiến vượt bậc…".

Chính sách mới về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ tháng 8/2021

Từ tháng 8/2021, nhiều chính sách mới về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp chính thức có hiệu lực, như: Thời gian và hình thức đào tạo trình độ tiến sĩ; chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học; đối tượng tuyển sinh cao đẳng, trung cấp...

Quy định mới về đối tượng tuyển sinh cao đẳng

Tại Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy định mới về đối tượng tuyển sinh cao đẳng