Thông báo lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023

Thông báo lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023

Doanh nghiệp đăng ký tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động năm 2023

Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Tam Thăng năm 2023

Quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động có hiệu lực từ ngày 01/4/2023

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động, có hiệu lực từ ngày 01/4/2023

Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản theo Chương trình EPA khóa 12 năm 2023

Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) thông báo tuyển chọn 240 ứng viên chuyên ngành điều dưỡng, điều dưỡng đa khoa để xuất cảnh sang làm việc tại Nhật Bản

Rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu

Rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Từ ngày 1/3/2022 tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động

Từ ngày 1/3/2023, sẽ áp dụng 4 mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; mức cao nhất có giá trị bằng tiền là 32.000 đồng/ngày.

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 23/02/2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(Chinhphu.vn) - Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3458/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3458/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam