Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2024

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2024

Quy định về uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế

Thông tư số 17/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, có hiệu lực thi hành kể từ 01/3/2024

TRUYỀN THÔNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP, TÌM KIẾM VIỆC LÀM, ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Ngày 18 và ngày 22/01/2024, Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp với Trường THPT Hiệp Đức, Trường THPT Trần Phú, Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung, Công ty Suleo, Công ty Á Châu tổ chức truyền thông định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm, đào tạo nghề, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…

Báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông báo mời đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thông báo mời đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Khảo sát tình hình lao động-việc làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Để có cơ sở báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm trong các doanh nghiệp; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức khảo sát tình hình lao động-việc làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thông báo lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023

Thông báo lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023

Doanh nghiệp đăng ký tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động năm 2023

Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Tam Thăng năm 2023

Quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động có hiệu lực từ ngày 01/4/2023

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động, có hiệu lực từ ngày 01/4/2023

Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản theo Chương trình EPA khóa 12 năm 2023

Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) thông báo tuyển chọn 240 ứng viên chuyên ngành điều dưỡng, điều dưỡng đa khoa để xuất cảnh sang làm việc tại Nhật Bản