Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021

Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021

Quảng Nam với công tác chuẩn bị chăm lo Tết cho người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và công nhân lao động

Quảng Nam với công tác chuẩn bị chăm lo Tết cho người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và công nhân lao động

Chủ tịch nước Quyết định mức tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Têt Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ngày 11/01/2021 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 07/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

UBND Tỉnh thống nhât mức trợ cấp, thăm hỏi đối với người có công và thân nhân nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày 03/12/2020 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 7142/UBND-KGVX về việc thống nhất đối tượng và mức trợ cấp, thăm hỏi, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hướng dẫn công tác Người có công năm 2021

Nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác người có công với cách mạng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của các huyện, thị xã, thành phố trong nam 2021, ngày 29/12/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ban hành Công văn số 2415/LĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn thực hiện công tác người có công năm 2021 cho các huyện, thị xã, thành phố và Tru

Quy định mới về ưu đãi người có công với cách mạng

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

Hình ảnh một số hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hình ảnh một số hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam