Hội nghị tập huấn “Kỹ năng tiếp cận, hỗ trợ, can thiệp tâm lý đối với nạn nhân bị mua bán” năm 2020

Từ ngày 02-03/7/2020 tại thành phố Tam Kỳ, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng tiếp cận, hỗ trợ, can thiệp tâm lý đối với nạn nhân bị mua bán” năm 2020, cho cán bộ LĐ-TB&XH, Hội LHPN, UBMTTQVN ở tỉnh; ở 6 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 6 huyện trên. Tổng số đại biểu tham dự là 225 người.