Truyền thông, tư vấn, tham vấn về phòng, chống mua bán người tại một số địa phương

Từ ngày 24 - 28/6/2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức 07 lớp Truyền thông, tư vấn, tham vấn về phòng, chống mua bán người tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Phước (Tiên Châu, Tiên Cảnh, Tiên Mỹ), Nam Trà My (Trà Leng, xã Dơn), Bắc Trà My (Trà Giáp, Trà Giác); thành phần mời tham dự ở các địa phương là lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ làm công tác phòng, chống mua bán người (Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên; Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh...), Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, Chi Đoàn thanh niên, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, Chi hội Cựu chiến binh các thôn, khối phố và người dân trên địa bàn; theo đó đã có hơn 1.020 người tham dự.

Tuyên truyền phòng ngừa mua bán người cho học sinh một số trường trên địa bàn huyện Duy Xuyên - Đông Giang - Tiên Phước

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh tại Kế hoạch số 1578/KH-UBND ngày 7/3/2024 về thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2024; Căn cứ Chương trình công tác năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; Từ ngày 13/5 đến ngày 17/5/2024 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền phòng ngừa mua bán người cho học sinh trường Trung học Phổ thông, Trung học cơ sở ở các huyện Duy Xuyên (Trường Hồ Nghinh ở xã Duy Thành), huyện Đông Giang (trường Kim Đồng ở xã Ba), huyện Tiên Phước (trường Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh ở thị trấn Tiên Kỳ); theo đó có hơn 1228 học sinh tham dự.

Tuyên truyền phòng, ngừa mua bán người cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam

Nhằm tăng cường công tác phòng, ngừa mua bán người cho nhóm người có nguy cơ cao trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh tại Kế hoạch số 1578/KH-UBND ngày 7/3/2024 về thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2024; thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; ngày 20/4/2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với trường Đại học Quảng Nam tổ chức tuyên truyền phòng ngừa mua bán người cho sinh viên của trường Đại học, theo đó có gần 500 sinh viên tham dự.

Hội nghị tập huấn “Công tác tư vấn, quản lý, hỗ trợ người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” năm 2024.

Từ ngày 01/4 đến ngày 03/4/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 02 lớp tập huấn về“Công tác tư vấn, quản lý, hỗ trợ người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” tại thành phố Tam Kỳ; Thành phần tham dự là cán bộ LĐ-TB&XH, Hội LHPN, Đoàn TN ở tỉnh, ở các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ LĐ-TB&XH xã, phường, thị trấn và cán bộ làm công tác tư vấn của Trung tâm công tác xã hội Quảng Nam.

Một số chỉ tiêu; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

Tại Kế hoạch số 1578/KH-UBND ngày 07/03/2024 về thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu; nhiệm vụ và giải pháp đối với công tác trên cụ thể như sau:

Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1737/KH-UBND ngày 13/3/2024 về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024, với một số nội dung sau:

Nhiệm vụ và giải pháp trong tâm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

Ngày 07/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1579/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm, với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung trong năm 2024, cụ thể như sau:

Huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023

Sáng ngày 23/01/2024, Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023. Đến dự Hội nghị:

Họp Ban Chỉ huy xử lý tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại Cơ sở cai nghiện ma tuý Quảng Nam

Để tăng cường công tác an ninh trật tự cho Cơ sở cai nghiện ma tuý Quang Nam trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 17/01/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức buổi làm việc với các thành viên Ban Chỉ huy xử lý tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại Cơ sở cai nghiện ma tuý.

Toạ đàm về công tác phòng, ngừa mua bán người

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân tỉnh tại Kế hoạch số 1522/KH-UBND ngày 17/3/2023 về triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2023; Chương trình công tác năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; ngày 05 và 06/12/2023 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Lao động thương binh và Xã hôi huyện Tây Giang tổ chức Tọa đàm phòng, ngừa mua bán người tại 02 trường Trung học phổ thông Tây Giang và Trung học phổ thông Võ Chí Công.