Huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023

Sáng ngày 23/01/2024, Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023. Đến dự Hội nghị:

Họp Ban Chỉ huy xử lý tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại Cơ sở cai nghiện ma tuý Quảng Nam

Để tăng cường công tác an ninh trật tự cho Cơ sở cai nghiện ma tuý Quang Nam trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 17/01/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức buổi làm việc với các thành viên Ban Chỉ huy xử lý tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại Cơ sở cai nghiện ma tuý.

Toạ đàm về công tác phòng, ngừa mua bán người

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân tỉnh tại Kế hoạch số 1522/KH-UBND ngày 17/3/2023 về triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2023; Chương trình công tác năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; ngày 05 và 06/12/2023 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Lao động thương binh và Xã hôi huyện Tây Giang tổ chức Tọa đàm phòng, ngừa mua bán người tại 02 trường Trung học phổ thông Tây Giang và Trung học phổ thông Võ Chí Công.

Kết quả 02 năm thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các quy định mới về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý theo Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ, kết quả cụ thể như sau:

Tuyên truyền phòng, chống mại dâm tại một số địa phương và đơn vị trường học trên địa bàn

Thực hiện Kế hoạch số 1405/KH-UBND ngày 15/3/2023 về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2023; Chương trình công tác năm 2023, từ ngày 25/9/2023 đến ngày 23/10/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức 07 lớp tuyên truyền phòng, chống mại dâm tại mốt số địa phương và đơn vị trường học ở các huyện, thành phố Hội An, Bắc Trà My, Đông Giang, Hiệp Đức, Nam Trà My; với hơn 2.700 cán bộ, học sinh và người dân tham dự.

Chùm phóng sự tuyên truyền về phòng chống ma tuý

Để tăng cường các hoạt động tuyên truyền vào Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 3229/KH-UBND ngày 26/5/2023; thực hiện Chương trình công tác năm của Sở LĐ-TB&XH năm 2023 trên lĩnh vực phòng, chống ma tuý, Sở LĐ-TB&XH phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam xây dựng và phát sóng chùm phóng sự về công tác dự phòng nghiện ma tuý, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn.

Phóng sự mua bán người: Ai cũng có thể là nạn nhân bị mua bán

Để tăng cường các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Công văn số 4399/UBNDNCKS ngày 07/7/2023; hướng dẫn của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tại Công văn số 314/PCTNXH-HTNNBMB ngày 07/7/2023 và thực hiện Chương trình công tác năm 2023 trên lĩnh vực phòng, chống mua bán người, Sở LĐ- TB&XH phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam xây dựng và phát sóng phóng sự về nội dung công tác phòng, ngừa và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua với tiêu đề “Ai cũng có thể là nạn nhân bị mua bán”

Tham vấn dự phòng bị mua bán người và hướng dẫn một số kỹ năng phòng, ngừa

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa mua bán người trên đại bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 1522/KH-UBND ngày 17/3/2023 và nhằm tăng cường các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tham vấn dự phòng bị mua bán người và hướng dẫn một số kỹ năng phòng, ngừa tại một số địa phương miền núi có điều kiện kinh tế khó khăn, có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống, cụ thể tổ chức tại các huyện Nam Giang, Hiệp Đức, Nam Trà My.