Phân tích đặc điểm tội mua, bán người và Khung hình phạt cho tội mua, bán người

Tội mua bán người là tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp trong đó người thực hiện hành vi phạm tội xâm phạm đến các quyền cơ bản của nạn nhân như quyền tự do, quyền con người,…coi con người như một món hàng để thực hiện việc trao đổi, mua bán với mục đích là kiếm lợi nhuận.

Kết quả xây dựng và tổ chức các hoạt động của Đội công tác xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn vừa qua

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính tại Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh: ban hành Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 phê duyệt quy hoạch mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn đến năm 2020; trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2017-2020. Trên cơ sở các quy đinh trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị và địa phương liên quan triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:

Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ

Ngày 08/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4471/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma tuý, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cần tập trung trong thời gian tới, cụ thể như sau

Thực trạng và phương hướng, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tệ nạn mua bán người

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán người ở nước ta diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Việt Nam đã và đang nỗ lực đẩy lùi loại tội phạm này, để chúng không còn “đất” hoạt động. Mua bán người là tội phạm có nguồn thu lợi bất chính cao chỉ sau ma túy và mua bán vũ khí. Mua bán người được Liên hợp quốc xác định là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất, được đưa vào “Chương trình phòng, chống tội phạm toàn cầu”.