Đề án vị trí việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam (khối hành chính).

Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.

Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ

Sáng ngày 10/10/2023, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị có Đ/c Trương Thị Lộc - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở, Đ/c Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở cùng các Đ/c là đại diện BTV Đảng uỷ Sở, BTV Công đoàn Sở, Đoàn TN Sở; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; tập thể chi uỷ, lãnh đạo, công chức, người lao động thuộc Phòng Người có công

Kế hoạch xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển của tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển của tỉnh Quảng Nam

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020

Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020

Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020

Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.

HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm