Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quà hiện vật thờ cúng liệt sĩ, thăm gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quà hiện vật thờ cúng liệt sĩ, thăm gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quà hiện vật thờ cúng liệt sĩ, thăm gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quà hiện vật thờ cúng liệt sĩ, thăm gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua phôi, khung bằng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi năm 2022

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua phôi, khung bằng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua vải chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 100 tuổi năm 2022

Ngày 25/5/2022 Sở LĐ-TB&XH ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua vải chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 100 tuổi năm 2022 cho đơn vị trúng thầu là Hiệu vải Thùy Trang