Tuyên truyền phòng ngừa mua bán người cho học sinh một số trường trên địa bàn huyện Duy Xuyên - Đông Giang - Tiên Phước

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh tại Kế hoạch số 1578/KH-UBND ngày 7/3/2024 về thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2024; Căn cứ Chương trình công tác năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; Từ ngày 13/5 đến ngày 17/5/2024 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền phòng ngừa mua bán người cho học sinh trường Trung học Phổ thông, Trung học cơ sở ở các huyện Duy Xuyên (Trường Hồ Nghinh ở xã Duy Thành), huyện Đông Giang (trường Kim Đồng ở xã Ba), huyện Tiên Phước (trường Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh ở thị trấn Tiên Kỳ); theo đó có hơn 1228 học sinh tham dự.

Tuyên truyền phòng, ngừa mua bán người cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam

Nhằm tăng cường công tác phòng, ngừa mua bán người cho nhóm người có nguy cơ cao trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh tại Kế hoạch số 1578/KH-UBND ngày 7/3/2024 về thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2024; thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; ngày 20/4/2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với trường Đại học Quảng Nam tổ chức tuyên truyền phòng ngừa mua bán người cho sinh viên của trường Đại học, theo đó có gần 500 sinh viên tham dự.

Hội nghị tập huấn “Công tác tư vấn, quản lý, hỗ trợ người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” năm 2024.

Từ ngày 01/4 đến ngày 03/4/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 02 lớp tập huấn về“Công tác tư vấn, quản lý, hỗ trợ người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” tại thành phố Tam Kỳ; Thành phần tham dự là cán bộ LĐ-TB&XH, Hội LHPN, Đoàn TN ở tỉnh, ở các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ LĐ-TB&XH xã, phường, thị trấn và cán bộ làm công tác tư vấn của Trung tâm công tác xã hội Quảng Nam.

Một số chỉ tiêu; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

Tại Kế hoạch số 1578/KH-UBND ngày 07/03/2024 về thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu; nhiệm vụ và giải pháp đối với công tác trên cụ thể như sau:

Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1737/KH-UBND ngày 13/3/2024 về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024, với một số nội dung sau:

Nhiệm vụ và giải pháp trong tâm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

Ngày 07/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1579/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm, với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung trong năm 2024, cụ thể như sau:

Huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023

Sáng ngày 23/01/2024, Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023. Đến dự Hội nghị:
TRONG QUÝ I/2024, THỪA UỶ QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM, SỞ LĐ-TB&XH ĐÃ KÝ 03  QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ

TRONG QUÝ I/2024, THỪA UỶ QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM, SỞ LĐ-TB&XH ĐÃ KÝ 03 QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ

28/03/2024 | 01:53 PM
Trong quý I/2024, Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký 03 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.

Tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025 và năm 2023

Tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025 và năm 2023

06/04/2023 | 09:31 AM
Vào sáng ngày 04/4/2023, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2022-2025 và năm 2023. Tham dự Hội nghị có trên 100 đại biểu là đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Quảng Nam, các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm GDNN và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

  • Hướng dẫn thực hiện TTLT "KHAI TỬ, XÓA ĐKTT VÀ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ"