TRONG QUÝ I/2024, THỪA UỶ QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM, SỞ LĐ-TB&XH ĐÃ KÝ 03  QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ

TRONG QUÝ I/2024, THỪA UỶ QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM, SỞ LĐ-TB&XH ĐÃ KÝ 03 QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ

28/03/2024 | 01:53 PM
Trong quý I/2024, Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký 03 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.

Tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025 và năm 2023

Tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025 và năm 2023

06/04/2023 | 09:31 AM
Vào sáng ngày 04/4/2023, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2022-2025 và năm 2023. Tham dự Hội nghị có trên 100 đại biểu là đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Quảng Nam, các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm GDNN và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

  • Hướng dẫn thực hiện TTLT "KHAI TỬ, XÓA ĐKTT VÀ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ"