Số ký hiệu 149/2020/TT-BCA
Trích yếu quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Lĩnh vực Công tác văn phòng
Cơ quan ban hành Trung ương
Loại văn bản Thông tư
Người ký Đại Tướng Tô Lâm
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày có hiệu lực 20/02/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Số ký hiệu: 149/2020/TT-BCA
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/02/2021

Văn bản liên quan