Số ký hiệu 2056/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương - BHXH
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Trần Văn Tân
Ngày ban hành 24/07/2021
Ngày có hiệu lực 24/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 2056/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 24/07/2021

Văn bản liên quan